Vi gjennomfører kurs tilpasset næringslivetStresshåndtering og hvordan å utnytte hele sin kapasitet

Vi gjennomfører kurs og foredrag for næringslivet innen stresshåndtering og hvordan man kan utnytte hele sin kapasitet i de oppgaver man har. Vi tilbyr også 1:1 program på dette nivået. Ikke minst er dette mye brukt blant ansatte knyttet til sykmeldingsperioder grunnet stress

Se www.klare-tanker.no
«I tillegg til min rolle som HR sjef, hvor vi bruker lederjakt til noen av våre eksterne rekrutteringer, har vi også gjennomført 6-ukers internt kurs i stresshåndtering og meditasjon for medarbeider i et av våre selskaper. Kursen gav medarbeiderne verktøy for å håndtere stress på en kvalitativ måte gjennom å ta daglige meditasjonspauser.

Jeg har også fått anledning til å vara med på ekstern kurs i regi av Klare- Tanker som jeg kan anbefale for mennesker som vil ivareta høy livskvalitet og finne roen i en hektisk hverdag» Helena Røed, HR sjef Bauda AS