LederjaktEt rekrutterings-, coaching og rådgivningsselskap.

Lederjakt har gjennomført mer enn 150 rekrutteringer for selskaper over hele landet. Vi arbeider i alle bransjer, men har hovedvekten av oppdragene i bilrelatert bransje. I dette segmentet ønsker vi å fremstå som det mest erfarne rekrutteringsselskapet, med dyp kompetanse rundt de problemstillingene kundene står ovenfor, og hva som vil kreves av nye medarbeidere. Selv om vi har rekruttert mange ledere på alle nivåer, utgjør selgere og spesialister et like stort antall. Ikke minst har vi solid erfaring med å få på plass selgere som skal jobbe offensivt ute i markedet.

Vi priser oppdrag vesentlig lavere enn hva andre rekrutteringsselskap med tilsvarende kompetanse gjør. Vi er et selskap som er tett på, og som arbeider effektivt og svært raskt når forholdene gjør det mulig.