RekrutteringsprosessenVår vei til suksess.

Skissert prosess er typisk prosess på ledernivå. Prosess kan avvike noe basert på rammer, tidsplan og nivå på det enkelte oppdrag. Vi vil uansett ha gjennomført både telefonintervju og personlig dybdeintervju med kandidater før de presenteres for deg som oppdragsgiver. Det varierer også hvor mange ganger oppdragsgiver ønsker å treffe finalekandidater. Typisk er to ganger. Det er også varierende i hvilken grad vi benytter arbeidspsykologiske tester (personlighetsprofil og evnetester). Dette ut fra stillingstype og avtalte rammer med oppdragsgiver. Vi er sertifisert for å benytte tester fra cut-e Norge. Tidsmessig vil rekrutteringsprosess stort sett variere mellom 4-8 uker. Vi har i stor utstrekning klart å løse oppdrag på 4-6 uker dersom oppdragsgiver klarer å prioritere tid til å møte kandidater. Ikke minst har dette vært mulig for selgerrekruttering.

Children