Lederakt ved Jim Carlsen har Mange års erfaring innen rådgivning og coaching .

 

Ledercoaching

Gjerne i form av faste/regelmessige samtaler hvor vi samtaler rundt de temaer som leder ønsker. Vi arbeider gjerne i greneslandet coaching og rådgivning. Ikke minst er dette nyttig for ledere som er nye i rollen med personal.

Outplacement

Vi setter opp et program (vanligvis bestående av 6 møter) hvor vi hjelper kandidaten til å styrke sin posisjon som jobbsøker. Vi trener praktisk på hvordan optimalisere søknader og CV. I tillegg gjennomføring av intervjuer. Programmet vil tilpasses kandidatens ønsker og behov.

Stressmestring

Vi gjennomfører en rekke program for ansatte og privatpersoner som sliter med høyt stressnivå. Vi trener på effektive metoder som lærer den enkelte å forholde seg klokere til det som er stresskildene i livet.


Les mer